เมืองใจดี

Universal Design แนวคิดเพื่อการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเท่าเทียม

เมืองใจดี รายการที่เสนอแนวคิด Universal Design เพื่อให้ทุกคนใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างเท่าเทียม ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างแรงบันดาลใจ เกี่ยวกับการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อผู้ที่มีความหลากหลายในสังคม

ออกอากาศทุกวันเสาร์ 06.00 น.

Comments

เมืองใจดี

| Uncategorized |
About The Author
-