องค์กรซ่อนอ้วน

เปลี่ยนองค์กรลงพุง ให้กลายเป็นองค์กรลดพุง

เรียลลิตี้เพื่อสุขภาพที่ดีขององค์กร ที่มีภารกิจเปลี่ยนองค์กรลงพุงให้กลายเป็นองค์กรลดพุงต้นแบบ โดยมีอาสาสมัครเข้าร่วมภารกิจในการลด ละ เลิกพฤติกรรมเดิม ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการลดน้ำหนัก และสร้างเสริมสุขภาพที่ดีใน “องค์กรซ่อนอ้วน”

ออกอากาศทุกวันอาทิตย์-จันทร์ 02.30 น.

Comments

องค์กรซ่อนอ้วน

| Uncategorized |
About The Author
-