ธิราชเจ้าจอมสยาม

ธิราชเจ้าจอมสยาม
ธิราชเจ้าจอมสยาม

ธิราชเจ้าจอมสยาม

สารคดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปิยกษัตริย์แห่งปวงชนชาวไทย สารคดีที่คนไทยทุกคนจะได้รับชมชีวประวัติของพระองค์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนถึงเสด็จสวรรคต แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการปกครองแผ่นดินสมกับพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ย้อนรำลึกถึงความดีของพระองค์ได้

ออกอากาศทุกวัน จันทร์-อาทิตย เวลา 06.00 น.

keyboard_arrow_up