ขุดที่รากถอนที่โคน

ขุดที่รากถอนที่โคน

สารคดีโทรทัศน์เพื่อการขับเคลื่อนรากเหง้าของประเทศ ด้วยการเจาะลึกห่วงโซ่ปัญหาของประเทศไทย ให้รู้ถึงสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของพวกเรา หยั่งรากลึกมาจนถึงทุกวันนี้ มาร่วมค้นหาคำตอบ เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้เกิดการพัฒนาได้ในรายการ ขุดที่ราก ถอนที่โคน

ออกอากาศทุกวันเสาร์ 07.00 น.

keyboard_arrow_up