สารคดีสร้างสรรค์สังคม ชุด บ้านเล็กในเมืองใหญ่

“บ้านเล็กในเมืองใหญ่” สารคดีสร้างสรรค์สังคม เล่าเรื่องของแนวคิด ‘บวร’ ผ่านเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงจากชุมชนบึงพระราม 9 การอยู่ร่วมกันของชาวชุมชนที่ต่างมีที่มา นับถือศาสนาต่างกัน และอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ศาสนสถานและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนไปพร้อมๆ กัน

ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ 09.52 น.

SHARE