๑๐๐ ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง

๑๐๐ ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง

๑๐๐ ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในศุภวาระครบรอบ 100 ปีของการเสด็จประพาสยุโรป ครั้งที่ 2

ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 06.00 น.

SHARE