วันที่ 10 ม.ค. ที่ผ่านมา ทาง Yahoo ประกาศว่าได้รวมเข้ากับ Verizon เรียบร้อยแล้ว ด้วยมูลค่า 4.8 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ

Read more