นักวิจัย เตือนสีทองทาโบสถ์ หายนะของโบราณสถาน แนะขออนุญาตกรมศิลป์ก่อนบูรณะ

หลังจากผู้ผลิตสี บริษัทเอกชน โพสต์ภาพโฆษณา เป็นรูปภาพบนวิหาร ที่มีลักษณะโค้งเหมือนท้องเรือสำเภา เรียกว่า “โบสถ์มหาอุต” ของวัดโพธาราม ตำบลบางงาม อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ถูกทาด้วยสีทองทั้งหลัง ซึ่งพบว่าเกิดจากกลุ่มอาสาสมัคร “คนร่วมทาง” บูรณะวิหารอายุกว่า 100 ปี เมื่อ 2-3 ปีก่อน และได้โพสต์ภาพเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2559 ขณะที่ อธิบดีกรมศิลปากร สั่งการให้สำนักศิลปากรทั่วประเทศ ระดมเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบข้อมูลโบราณสถานที่อยู่ระหว่างการบูรณะทั่วประเทศ พร้อมแจ้งวัดทั่วประเทศ อย่าทาสีโบราณสถาน หากไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.โบราณสถาน วันที่ 25 ต.ค. 61 ดร.ไพโรจน์ พิทยเมธี อาจารย์ประจำภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้วิจัยสีไทยโทน แสดงความคิดเห็นต่อกรณีนี้ว่า โดยส่วนตัวมองว่าการกระทำของกลุ่มบุคคลที่ต้องการจะบูรณะโบราณสถาน ให้กลับมาเหมือนใหม่ดังเดิม มาจากเจตนาที่ดี แต่ขาดความรู้ที่ถูกต้อง ไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำไปเป็นการทำลายโบราณสถาน ทำลายความงามแบบไทยไปอย่างสิ้นเชิง เพราะการทาสีทองในลักษณะนี้ หรือเรียกว่าสี “บลอนซ์ทอง” ไม่ถูกต้อง ทั้งตามหลักการบูรณะ […]

กรมศิลป์สั่งห้ามวัด ทาสีโบราณสถานเอง ชี้ผิดกฎหมาย – ชาวเน็ตโวยความรู้สึกช้า

วันที่ 24 ต.ค. 61 จากรณีเพจเฟซบุ๊ก กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร โพสต์รูปภาพและข้อความเกี่ยวกับกรณีการบูรณะวัดซึ่งเป็นโบราณสถานด้วยการทาสีทองทั้งหลัง ว่า “ข่าวที่ 14 – 18 / 24 ตุลาคม 2561 กรมศิลปากรขอให้ยุติการทาสีทับโบราณสถานทุกแห่งชี้ผิดกฎหมายและทำลายความเป็นของแท้ดั้งเดิม นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ตามที่มีผู้แชร์ภาพการบูรณะวัดต่างๆ โดยใช้สีทาทับโบราณสถาน เช่น วัดโพธารามและวัดลาวทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีกลุ่มบุคคลอ้างว่าได้บริจาคให้วัดด้วยความศรัทธานั้น ขอให้ยุติการกระทำดังกล่าวโดยทันที เนื่องจากผิดหลักการอนุรักษ์ และเป็นการทำลายความเป็นของแท้ดั้งเดิมของโบราณสถาน อีกทั้งยังไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากร ตาม พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2535 ทั้งนี้ อธิบดีกรมศิลปากร ได้สั่งการให้สำนักศิลปากรทั่วประเทศ ตรวจสอบข้อมูลโบราณสถานที่มีการกระทำลักษณะดังกล่าวและประสานกับวัดต่างๆ โดยเร่งด่วน ขอให้ยุติการดำเนินการทั้งหมดและหากเป็นการกระทำที่ผิดต่อ พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2535 ผู้ดำเนินการจะต้องรับผิดชอบและเข้าหารือกรมศิลปากรเพื่อดำเนินการแก้ไขทันที” ต่อมา มีสมาชิกเฟซบุ๊ก ให้ข้อมูลว่า วัดดังกล่าวที่บูรณะด้วยการทาสีทองทั้งหลังนั้น ได้รับการบูรณะไปตั้งแต่ปี พศ.2558 แล้ว […]

keyboard_arrow_up