สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ เพื่อช่วยระดมทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ ซื้อเครื่องมือแพทย์

พันธกิจแห่งการระดมทุนเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยให้พ้นจากความเจ็บป่วยให้ได้มีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตอีกครั้งของมูลนิธิรามาธิบดี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องมาตลอดกว่า 50 ปี เพราะผู้ป่วยและโรงพยาบาลยังคงขาดแคลนและต้องการความช่วยเหลืออยู่ ในปีนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะประธานกรรมการกลางมูลนิธิรามาธิบดีฯ ได้พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ เพื่อนำไปจัดทำของที่ระลึกให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อำเภอบางพลี สมุทรปราการ พรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ ผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เผยถึงเบื้องหลังของที่ระลึกชุดพิเศษนี้ ว่า “นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ รูปหัวใจสีแดง 2 ดวงเชื่อมกัน สื่อความหมายถึงผู้ให้และผู้รับ เป็นครั้งแรก เพื่อให้มูลนิธิรามาธิบดีฯ นำไปจัดทำของที่ระลึกชุดพิเศษ โดยรายได้จากการจำหน่ายของที่ระลึกชุดพิเศษทั้งหมดจะนำไปสมทบทุนโครงการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีแห่งใหม่ จ.สมุทรปราการ “เพื่อให้ของที่ระลึกคอลเล็คชั่นพิเศษนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดการให้ที่ไม่สิ้นสุดในวงกว้าง ในครั้งนี้ นอกจากทางมูลนิธิรามาธิบดีฯ จะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้ที่สนใจได้จับจองเป็นเจ้าของของที่ระลึกสุดพิเศษเช่นทุกครั้ง เรายังเปิดโอกาสให้องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ สามารถสั่งซื้อของที่ระลึกคอลเล็คชั่นพิเศษนี้ เพื่อนำไปมอบเป็นของที่ระลึกที่เปี่ยมไปด้วยความหมายในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ด้วย เช่น ของขวัญปีใหม่ เพราะนอกจากจะถูกใจผู้รับแล้ว การให้ครั้งนี้ยังมีความหมายกว่าที่เคย เพราะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วย” สำหรับของที่ระลึกชุดพิเศษจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ รูปหัวใจสีแดง […]

keyboard_arrow_up