นายทะเบียนพรรคอนาคตใหม่ ชี้ “พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์” ละเมิดสิทธิ์ฯ ปชช. ทำลายฝ่ายเห็นต่าง

จากกรณีที่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะมีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. … ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในร่างฯ ที่มีการจับตามองจากสังคมอย่างมาก โดยล่าสุด นายไกลก้อง ไวทยการ นายทะเบียนพรรคอนาคตใหม่ ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก ไกลก้อง ไวทยการ โดยกล่าวถึงร่างฯ ดังกล่าวเอาไว้ดังนี้… ร่างพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. … ที่จะเข้าพิจารณาใน สนช. วาระ 2 และ 3 ในวันพรุ่งนี้ (22 ก.พ. 62)ไม่ได้แก้ไขอะไรจากเดิมมาก ยังให้นิยามภัยไซเบอร์ระดับวิกฤตขยายไปเกินขอบเขตเรื่องของระบบสารสนเทศ จากความมั่งคงไซเบอร์ กลายเป็นความมั่นคงของรัฐ ให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐมีอำนาจ ยึด ค้น บุก ดังฟัง โดยไม่ต้องมีหมายศาล ทำให้กฎหมายนี้เป็นอาวุธให้กับฝ่ายความมั่นคง ใช้ละเมิดสิทธิ์ฯ ประชาชน หรือ ทำลายอีกฝ่ายที่เห็นต่างได้ ช่วยส่งเสียงดัง ๆ ไปถึง สนช. ให้ถอนร่างนี้ออกมาพิจารณากันใหม่ หรือ […]

สั้นๆ ง่ายๆ ทำความเข้าใจกฎหมาย ‘ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง’ แบบกระชับใน 5 ข้อ

อย่างที่หลายคนคงจะทราบเกี่ยวกับการ ‘ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง’ กันแล้ว ว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันการทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพสัตว์เตรียมบังคับให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องนำสัตว์เลี้ยงมาขึ้นทะเบียน เพื่อป้องกันปัญหาทอดทิ้งสัตว์เลี้ยง ซึ่งให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น อบต. หรือเทศบาล ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น และเชื่อว่าหลายคนคงจะเกิดคำถามเกี่ยวกับความหมายของการขึ้นทะเบียนดังกล่าว ว่ามีสาระสำคัญอย่างไร หรือมีเนื้อหาอะไรที่ชาวบ้านตาดำๆ ต้องเข้าใจกันบ้าง งั้นเอาเป็นว่า AMARIN TV ขอสรุปสิ่งที่คนรักสัตว์ต้องรู้เกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าวออกมาเป็น 5 ข้อสั้นๆ ดังต่อไปนี้ 1. เจ้าของสัตว์ต้องนำสัตว์เลี้ยงทุกประเภทมาขึ้นทะเบียน แต่ในระยะแรกจะบังคับใช้เฉพาะสุนัขและแมวก่อน ยังไม่ขยายไปยังสัตว์เลี้ยงในกลุ่มอื่น 2. ให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่เกินที่กำหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วย ค่าคำร้องขอขึ้นทะเบียนฉบับละ 50 บาท ค่าสมุดประจำตัวสัตว์ฉบับละ 100 บาท ค่าเครื่องหมายประจำสัตว์ตัวละ 300 บาท 3. รวมค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น 450 บาทต่อตัว 4. กรณีที่มีเจ้าของสัตว์เลี้ยงฝ่าฝืนไม่นำสัตว์มาขึ้นทะเบียน จะมีโทษปรับไม่เกิน 25,000 บาท 5. อย่างไรก็ตาม กฎหมายฉบับนี้ยังไม่มีผลบังคับใช้ และอยู่ในระหว่างขั้นตอนดำเนินการตรากฎหมาย

keyboard_arrow_up