เปิดเวทีสัมมนา ‘ถอดรื้อการศึกษาไทย เพื่อการปฏิรูปอย่างแท้จริง’

สมาคมเวิลด์ไดแด็ค ร่วมกับ สมาคมไดแด็คต้า เปิดเวทีสัมมนา Asia Didac Special Public Forum ในหัวข้อ “ถอดรื้อการศึกษาไทย เพื่อการปฏิรูปอย่างแท้จริง” นายปรีชา สนั่นวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเวิลด์ไดแด็ค เอเชีย และตัวแทนคณะผู้จัดงาน ระบุว่า ต้องการสื่อสารแก่สาธารณะในประเด็นเรื่องนโยบายการศึกษาที่ประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนาอีกหลายประเทศกำลังพยายามที่จะปฏิรูประบบ ภายใต้หัวข้อ Deconstruction-Reform of the reform ถอดรื้อการศึกษาไทย เพื่อการปฏิรูปอย่างแท้จริง โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกนำเสนอในรูปแบบครีเอทีฟทอล์ก โดยมีวิทยากรทางด้านการศึกษาหลากหลายสาขาที่น่าสนใจ อาทิ ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการศูนย์ Thai Civic Education / ดร.ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย ผู้ก่อตั้งกลุ่มวิทยาลัยบ้านไม่เรียน และ Trash Hero Pattani คุณณิชา พิทยาพงศกร นักวิจัยจาก TDRI และอดีตหัวหน้าฝ่ายสรรหาผู้นำการเปลี่ยนแปลงจาก Teach for […]

keyboard_arrow_up