ไฟเขียว 5 ปี! กฎหมายเปิดทางใช้ ‘กัญชา’ ทางการแพทย์แล้ว

ครม.ไฟเขียวแก้ไข พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ เปิดทางใช้ “กระท่อม-กัญชา” ทางการแพทย์ และสามารถทดลองในคนได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของ ปปส.และกระทรวงสาธารณสุข 5 ปี นายพุทธิพงษ์ ปุณณกัณต์ โฆษกรัฐบาล แถลงผลประชุม ครม.วันนี้ว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่างแก้ไขกฎหมายยาเสพติด ให้กัญชาและกระท่อม ซึ่งอยู่ในประเภท 5 ขยับมาอยู่ในประเภทที่ 2 เพื่อให้สามารถนำมาใช้ทางการแพทย์ และทดลองในคนได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน แต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงสาธารณสุข อย่างน้อย 5 ปี หลังจากนั้นให้มาพิจารณาทบทวนกันอีกครั้ง แต่ไม่ได้หมายความว่าใครจะปลูกหลังบ้านก็ได้ เพราะ ปปส.จะเป็นคนกำหนดพื้นที่ทดลองปลูกกัญชา เพื่อนำไปทางการแพทย์เท่านั้น หลังจากนี้ ครม.จะส่งร่างกฎหมายดังกล่าว ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อ เพื่อตราเป็นกฎหมายต่อไป

วันแรก! แคนาดาเริ่มใช้กฎหมายเสพ ‘กัญชา’ เพื่อสันทนาการได้

วันนี้ (17 ต.ค. 61) ตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมา ตามเวลาในประเทศแคนาดา กฎหมายรับรองการปลูก, จำหน่าย และเสพกัญชาเพื่อการสันทนาการ มีผลบังคับใช้ทั่วประเทศ โดยรัฐนิวฟันด์แลนด์ เป็นรัฐแรก เพราะเข้าสู่เวลาเที่ยงคืนก่อนรัฐอื่น ตามเนื้อหาในกฎหมาย ระบุว่า ให้ผู้มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สามารถครอบครองกัญชาได้ไม่เกินคนละ 30 กรัม หากครอบครองเกินปริมาณนี้ มีโทษจำคุกสูงสุด 14 ปี นอกจากนี้ การลักลอบนำเข้า-ส่งออกกัญชา, การลักลอบขายให้เยาวชนอายุไม่ถึง 18 ปี และการเมากัญชาแล้วขับขี่ยานพาหนะ จะมีโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี และมีโทษปรับ ประชาชนสามารถปลูกกัญชาได้ไม่เกิน 4 ตัน ยกเว้นในรัฐควิเบก และรัฐแมนิโทบา ที่ห้ามปลูก ผู้ต้องการเสพต้องซื้อจากร้านที่มีใบอนุญาตจำหน่ายเท่านั้น ซึ่งมีการเก็บภาษีด้วย ในอัตรา 1 ดอลล่าร์แคนาดา (ประมาณ 25.4 บาท) ต่อกัญชา 1 กรัม แคนาดา เป็นประเทศที่ 2 ของโลก […]

keyboard_arrow_up