ไม่ตีก็ดีได้

การปรับพฤติกรรมลูกไม่ยากอย่างที่คิด เพียงใช้เทคนิคเลี้ยงลูกเชิงบวก ช่วยให้ลูกใช้สมองส่วนคิด รู้จักการควบคุมตนเอง ในรายการ ไม่ตีก็ดีได้

ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 19.45 น.