ชีวิตลิขิตโรค

ดิจิตอลทีวี รายการ อมรินทร์ทีวี

ลดพฤติกรรมเสี่ยงด้วยประสบการณ์ชีวิตสุดเข้มข้น

ชีวิตลิขิตโรค รายการสารคดีสำหรับการดำเนินชีวิต เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงจากโรคในกลุ่ม NCDs (โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) ผ่านประสบการณ์ชีวิตสุดเข้มข้นของผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตเป็นสาเหตุให้เกิดความเจ็บป่วย เช่น กินเหล้าหนัก สูบบุหรี่จัด เครียด ไม่ออกกำลังกาย ทั้งยังมีทัศนคติพฤติกรรมการกินและการใช้ชีวิตแบบผิดๆ มาร่วมเรียนรู้ชีวิตคนอื่นเพื่อทบทวนแก้ไข­เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเอง

ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ 01.30 น.

SHARE