ตั้ง “To Learn List” หนึ่งในการปลูกฝัง “การเรียนรู้ตลอดชีวิต”

1 ใน 15 ขั้นตอน “การปลูกฝังการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ที่อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ได้พูดไว้ในรายการ กลยุทธ์ธุรกิจ กับ อ.ธันยวัชร์ คือ การมี “To Learn List”

ในแต่ละวันเราทุกคนมี “To Do List” หมายถึงงานหรือสิ่งที่เราจะต้องทำให้เสร็จตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ แต่นอกจาก To Do List หรือสิ่งที่ต้องทำแล้ว คุณควรจะตั้ง “To Learn List” หรือสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้ด้วย โดยระบุให้ชัดเจนว่าวันนี้คุณจะเรียนรู้เรื่องอะไร? และทำให้ได้ตามเป้าหมาย เพื่อให้คุณกลายเป็นคนคุณภาพที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ และเป็นคนที่เรียนรู้ตลอดชีวิต

keyboard_arrow_up