กฎหมายใกล้ตัว : สามีภรรยาที่มีลูกด้วยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ภรรยาจะเรียกร้องค่าเลี้ยงดูบุตรได้หรือไม่ ?

ในกรณีบุตรที่เกิดจากบิดาและมารดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ย่อมเป็นบุตรโดยชอบของมารดาแต่เพียงผู้เดียว และผู้เป็นภรรยาไม่สามารถฟ้องฝ่ายสามีได้

หรือถ้าผู้เป็นบิดาไม่ได้เซ็นรับรองเป็นบุตร ฝ่ายภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็ไม่สามารถเรียกร้องค่าเลี้ยงดูแลบุตรได้เช่นกัน

ฉะนั้นหากจะมีการเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าเลี้ยงดูบุตร สามีภรรยาจะต้องจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายเท่านั้น

ติดตามชมรายการคลายทุกข์ชาวบ้าน ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.15 น. ช่องอมรินทร์ทีวี 34

keyboard_arrow_up