กฎหมายคลายทุกข์ : รถพ่วง 18 ล้อ พุ่งชนควายท้องแก่ได้รับบาดเจ็บสาหัส

จากเหตุการณ์ที่มีรถพ่วง 18 ล้อ พุ่งชนควายท้องแก่ที่พยายามเดินข้ามถนน ช่วงบริเวณถนนสุขุมวิทขาออก เมืองแกลง จ.ระยอง จนทำให้ขาหลังหักทั้งสองข้าง ซึ่งขณะนี้อยู่ในการดูแลพักฟื้นเพื่อรอให้กรมปศุสัตว์เข้ามาช่วยเหลือ

กรณีนี้ผู้เป็นเจ้าของสัตว์มีความผิด ตามพระราชบัญญัติ ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดการสวัสดิการสัตว์ พ.ศ. 2557 มาตรา 23 ห้ามมิให้เจ้าของสัตว์ ปล่อย ละเลย หรือกรทำการใดๆ ให้สัตว์พ้นจากการดูแลของตนโดยไม่มีเหตุสมควร มาตรา 32 เจ้าของสัตว์หรือผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตาม มาตรา 23 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท

สำหรับเจ้าของรถยนต์ที่เสียหาย สามารถฟ้องทางแพ่ง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหาย ถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่า ผู้นั้นทำละเมิดจำต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นอีกด้วย

ติดตามชมรายการคลายทุกข์ชาวบ้าน ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.15 น. ช่องอมรินทร์ทีวี 34

keyboard_arrow_up