พบ ‘หอยทาก’ เซลล์ประสาทคล้ายมนุษย์! นักวิจัยศึกษาหวังผลิตยารักษา ‘โรคสมองเสื่อม’

ในหลาย ๆ ประเทศตอนนี้ หันมาให้ความสำคัญกับการรักษาโรคสมองเสื่อม และอาการซึมเศร้าอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันความสูญเสียหรือผลกระทบที่อาจจะตามมา ล่าสุด ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยซัสเซกส์ พบว่าระบบเซลส์ประสาทในสมองของหอยทากมีส่วนคล้ายกับสมองมนุษย์ พวกเขาจึงเริ่มทำการทดลอง โดยการศึกษาพฤติกรรม จนพบว่าสมองของหอยทากมีโมเลกุลที่สามารถบันทึกความทรงจำในระยะยาวได้ จึงได้นำมาศึกษาเพื่อหาทางผลิตยา และแนวทางรักษาโรคสมองเสื่อม


โมเลกุลตัวนี้จะมีความสัมพันธ์กับสารโปรตีนในสมองของหอยทาก ที่พวกเขาเรียกว่า “หยิน-หยาง” คือจะต้องอยู่ในภาวะที่สมดุลเสมอ หลังจากนั้น นักวิจัยได้ทำการทดลองปลูกถ่ายและเปลี่ยนแปลงโมเลกุล พบว่าหอยทากมีพฤติกรรมตอบสนอง


ดังนั้นโมเลกุลตัวนี้จึงถือเป็นกุญแจสำคัญที่พวกเขาจะนำมาศึกษาเพื่อผลิตยารักษาโรคสมองเสื่อม นอกจากนั้น จะนำไปรักษาอาการอื่นๆ ด้วย เช่น ภาวะผิดปกติในด้านความทรงจำทางสมองหลังผ่านเหตุการณ์สะเทือนใจ ซึ่งจะพบมากในกลุ่มทหารที่เคยผ่านสมรภูมิรบ ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จะมีอาการหวาดกลัวและหวาดวิตก เนื่องจากไม่สามารถกำจัดภาพความทรงจำที่โหดร้ายออกไปจากสมองได้

keyboard_arrow_up