ไม่รอ ไม่ง้อ งบหลวง ชาวบ้านช่วยกันซ่อมถนนใช้เอง

ชาวบ้านหนองแวง นำหินและปูนซีเมนต์มาซ่อมแซมปรับปรุงถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ซึ่งเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ำท่วมขังเป็นจุดๆ ระยะทางยาวประมาณ 400 เมตร ทำให้การสัญจรผ่านไปมาของคนใน 12 หมู่บ้านไม่สะดวก หลังเสร็จงานชาวบ้านที่มาร่วมซ่อมถนนได้นำอาหารมาแบ่งปันกันกินด้วย

การร่วมกันซ่อมถนนครั้งนี้ เกิดจากจิตสาธารณะของชาวบ้าน โดยไม่ต้องใช้งบประมาณของทางราชการ พร้อมตอบสนองนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ประกาศให้ชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันซ่อมสร้างสิ่งสาธารณรูปโภค เก็บกวาดขยะโดยไม่รอหน่วยงานราชการท้องถิ่นมาทำ เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมพัฒนาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและจังหวัดให้น่าอยู่

keyboard_arrow_up