ราคาข้าวโพดดิ่งหนัก เหลือกิโลกรัมละ 3 บาท

สถานการณ์ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยราคาข้าวโพดฝักที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่กิโลกรัมละ 3.00-3.50 บาท ขณะที่ข้าวโพดเมล็ดแห้ง กิโลกรัมละ 6 บาท ต่ำกว่าราคาที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดให้โรงงานผลิตอาหารสัตว์รับซื้อที่ กิโลกรัมละ 8 บาท

โดยสาเหตุที่ราคาลดลง กระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า เพราะลานข้าวโพด และโรงงานอาหารสัตว์ไม่เปิดรับซื้อ โดยผู้ผลิตอาหารสัตว์ให้เหตุผลว่า ไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนได้อีกต่อไป ขณะที่โรงงานอาหารสัตว์ ได้นำเข้าข้าวสาลี และกากข้าวโพด มาใช้เป็นวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะราคารับซื้อข้าวโพดภายในประเทศถูกกว่า

keyboard_arrow_up