“ชาต้นแรก” พระราชทาน เปลี่ยนชีวิตชาวเขาดอยปู่หมื่น

ชาต้นแรกที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลเดชอดุยเดช พระราชทานให้แก่ชาวเขาบ้านปู่หมื่น ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินในปี 2515 เป็นเวลากว่า 40 ปี มาแล้ว ซึ่ง นายเจริญชัย ไชยกอ ประธานรัฐวิสาหกิจชุมชนดอยปู่หมื่น เล่าว่า เป็นต้นชาพันธุ์ “อัสสัม” ซึ่งพระราชทานให้ นาย จะฟะ ผู้เป็นบิดาของเขา และเป็น 1 ใน 6 ชาวเขาเผ่าละหู่ หรือ มูเซอร์ ที่ได้รับคัดเลือกให้อบรมความรู้การทำการเกษตร กับโครงการพัฒนาการชาวเขาที่ ตชด. ค่ายดารารัศมีกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยในการเสด็จพระราชดำเนินอีกครั้งเมื่อปี 2523 ทรงมีรับสั่งให้ นาย จะฟะ ซึ่งสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างมั่นคงแล้ว กระจายความรู้ช่วยเพื่อนชาวเขา หลังนายจะฟะ เสียชีวิต นายเจริญชัย พร้อมครอบครัวได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระราชดำเนิน ในปี 2527 ในการเสด็จโครงการหลวงห้วยลึก ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว ทรงรับสั่งให้สานงานโครงการต่างๆต่อจากบิดา จนสามารถพัฒนาหมู่บ้านเป็นพื้นที่ปลูกชา ถึง 2000 ไร่ ทำให้พี่น้องชาวเขามีรายได้ต่อครัวเรือน 4 หมื่น ถึง 5 หมื่นบาท นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่ชาพระราชทานต้นแรก เปลี่ยนชีวิตชาวดอยปู่หมื่นไม่ต้องย้านถิ่นฐาน และยังมีอาชีพที่มั่นคง

keyboard_arrow_up