ห้ามตั้งแผงค้ารอบสนามหลวง งดแจกอาหารหลัง 20.00 น. ลดขยะ

กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย หรือ กอร.รส. กวดขันห้ามตั้งแผงค้าบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวง หลัง กทม. ประกาศให้รอบสนามหลวงเป็นพื้นที่ปลอดการพาณิชย์ แต่ยังพบการฝ่าฝืนอยู่

ขณะเดียวกันยังตรวจพบการจำหน่ายประเภทสินค้าไม่เหมาะสม ทำให้ กอร.รส. และ กทม.เตรียมดำเนินการจริงจัง ห้ามค้าขายในท้องสนามหลวงและรอบพระบรมมหาราชวัง รวมทั้งจะขยายขอบเขตออกไปด้วย
กอร.รส. ยังขอความร่วมมือให้ทุกเต็นท์ของจิตอาสาที่นำอาหารมาแจก ยุติการแจกจ่ายอาหารตั้งแต่เวลา 20.00 นาฬิกาเป็นต้นไป ยกเว้นน้ำดื่ม เพื่อลดปัญหาขยะในพื้นที่

keyboard_arrow_up