“เฝ้าระวังคาร์บอม” กระทบความเชื่อมั่นลงทุนระยะสั้น

ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า การแจ้งเตือนเฝ้าระวังคาร์บอมในพื้นที่กรุงเทพฯ ช่วง 25-30 ต.ค. กระทบต่อความเชื่อมั่นเศรษฐกิจอยู่บ้างเล็กน้อย แต่การแจ้งเตือนก่อนถือเป็นผลดี แสดงว่าไทยมีการข่าวที่ดีในระดับหนึ่ง ทำให้ประชาชนและนักธุรกิจคลายความกังวลไปได้ ซึ่งอาจมีผลทำให้คนหลีกเลี่ยงเดินทางไปในสถานที่แหล่งชุมชน ห้างสรรพสินค้าบ้าง แต่มองว่าเป็นภาพที่คนไทยรับได้แล้ว เพราะมีเหตุการณ์ความไม่สงบค่อนข้างบ่อย

keyboard_arrow_up