ธ.ก.ส.รับลูก เร่งเยียวยาชาวนา

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า มาตรการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกหอมมะลิฤดูการผลิตปี 2559/2560 ธ.ก.ส.ต้องดำเนินการเพื่อปล่อยสินเชื่อร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยปล่อยสินเชื่อข้าวหอมมะลิราคา 9,500 บาทต่อตัน นอกจากนี้ รัฐบาลยังจ่ายค่าตากข้าวหรือปรับปรุงคุณภาพข้าวหอมมะลิเมื่อเก็บเกี่ยว เพื่อให้มีความชื้น 15 % ราคา 2,000 บาทต่อตัน ไม่เกิน 15 ไร่ และยังช่วยเหลือฝากเก็บในยุ้งฉางเกษตรกร อีก 1,500 บาทต่อตัน ดังนั้น หากเกษตรกรที่ต้องการจำนำยุ้งฉางกับ ธ.ก.ส.จะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล 13,000 บาทต่อตัน มีเป้าหมายช่วยเหลือ 2 ล้านราย โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส.จะหาข้อสรุปทั้งหมดช่วงเย็นวันนี้

keyboard_arrow_up