M-Pass และ Easy Pass ใช้บัตรเดียว เริ่มวันนี้

กระทรวงคมนาคม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เชื่อมต่อระบบบัตร M-Pass และบัตร Easy-Pass ภายใต้ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติร่วมกัน ระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และกรมทางหลวง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ทั้งสองระบบเริ่มเปิดใช้งานร่วมกันได้อย่างเป็นทางการวันนี้ โดยผู้ใช้บริการที่ถือบัตร M-Pass และ Easy-Pass เดิม ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบัตร แต่ควรเลือกใช้บัตรเพียงใบเดียว ในการชำระค่าผ่านทาง และสามารถชำระค่าผ่านทางได้ทั้งทางพิเศษ ในกรุงเทพมหานคร 7 เส้นทาง รวมถึงชำระค่าผ่านทางของทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หรือ มอเตอร์เวย์ ทั้งหมายเลข 7 เส้นทางกรุงเทพฯ-ชลบุรี และหมายเลข 9 เส้นทางบางปะอิน-บางพลี

ส่วนความคืบหน้าการใช้ตั๋ว E-ticket หรือ บัตรแมงมุม ในการเดินทางเชื่อมต่อในระบบขนส่งสาธารณะ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา ของคณะกรรมการนโยบาย การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือ PPP จัดตั้งคณะกรรมการตามมาตรา 35

เพื่อคัดเลือกบริษัทเอกชนเข้ามาบริหารจัดการ คาดว่า จะสามารถเปิดให้ประชาชนใช้บริการได้ ไม่เกินกลางปีหน้า ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถเดินทาง เชื่อมต่อในระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน และรถไฟฟ้าบีทีเอส ก่อนจะพัฒนาระบบไปสู่ระบบรถเมล์ และท่าเรือในอนาคต

keyboard_arrow_up