ความประทับใจช่างภาพที่เคยถวายรับ ใช้ในหลวง ร.9

“ห้องภาพของพ่อ” ภายในบ้านพัก ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ของ คุณยายลินจง โกยะวาทิน อายุ 71 ปี เป็นห้องเก็บรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชชินีนาท เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดสตูล 2 ครั้ง เมื่อปี 2518 และ 2522 ซึ่งสมัยนั้น “คุณยายลินจง” ได้รับเลือกให้ทำหน้าที่ช่างภาพนิ่ง รับใช้เบื้องพระยุคลบาท ซึ่ง คุณยายลินจง บอกว่า ถือเป็นเกียรติอันสูงสุดของตัวเอง และปัจจุบันได้ยึดถือพระองค์ทรงเป็นแบบ ในการทำงานเพื่อสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนตามกำลังมี และทำได้สำหรับ “ห้องภาพของพ่อ” แห่งนี้ คุณยาย ลินจง ตั้งใจรวมรวบพระราชประวัติ และภาพพระราชกรณียกิจของพระองค์ไว้ให้เยาวชนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ เป็นอีก 1 ทาง ในการระลึกถึง และสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านได้

keyboard_arrow_up