กฟน. กำหนดวัน On Peak และ Off Peak ใหม่ตามวันหยุดราชการ

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 เห็นชอบกำหนดให้มีวันหยุดราชการประจำปีเพิ่ม คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในการประชุม ครั้งที่ 17/2560 (ครั้งที่ 459) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 มีมติเห็นชอบการกำหนดวัน On Peak และวัน Off Peak สำหรับอัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff : TOU Tariff) จากการเปลี่ยนวันหยุดราชการประจำปีตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และให้การไฟฟ้าแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้า และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP)

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานดังกล่าว การไฟฟ้านครหลวง จึงกำหนดวัน On Peak และวัน Off Peak สำหรับอัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff : TOU Tariff) เพิ่มเติม ดังนี้

​วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เป็นวัน Off Peak
​วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เป็นวัน On Peak
​วันที่ 13 ตุลาคม 2560​ เป็นวัน On Peak

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง (MEA Call Center) โทร 1130 ได้ตลอด 24 ชม.

 

 

 

keyboard_arrow_up