กฟน. ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบโลโก้ และ อาร์ตเวิร์ก( artwork ) สติ๊กเกอร์ติดรถแก้ไฟฟ้าขัดข้องในโครงการ “เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน”

การไฟฟ้านครหลวง ขอเชิญบุคคลทั่วไปที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และ อาร์ตเวิร์ค ( artwork ) สติ๊กเกอร์ ติดรถแก้ไฟฟ้าขัดข้อง ในโครงการ “เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 190,000 บาท

วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ “เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน”ให้แก่สาธารณชน ทราบโดยทั่วกัน
2. เพื่อนำตราสัญลักษณ์ที่ชนะเลิศการประกวดไปใช้ในสื่อและกิจกรรมต่าง ๆ กฟน.
3. สร้างความรู้จัก ความเข้าใจอันดีต่อบทบาทและภาพลักษณ์ของ กฟน. ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน
บุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม

กติกาการประกวด
1. การส่งผลงานเข้าประกวดแบ่งออกเป็น การออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และ อาร์ตเวิร์ก (artwork) สติ๊กเกอร์ติดรถแก้ไฟฟ้าขัดข้อง ในโครงการ “เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน” โดยสามารถดูคลิปวิดีโอเพื่อประกอบการออกแบบผลงานได้ทาง youtube กฟน. MEA multimedia หรือลิงก์ www.youtube.com/user/MEAmultimedia
2. มีความคิดสร้างสรรค์ สวยงาม โดดเด่น สร้างการจดจำ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี (สามารถ download MEA brand ทาง www.mea.or.th) หรือ ลิ้งก์http://www.mea.or.th/content/detail/87/2777
3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด แต่ละชิ้นงานต้องมีการอธิบายแนวความคิดของตราสัญลักษณ์ และ อาร์ตเวิร์ก (artwork) รวมถึงชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล ที่สามารถติดต่อได้สะดวกโดยส่งไฟล์ภาพในรูปแบบนามสกุล .jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB ทาง email : ecd@mea.or.th
4. ลักษณะการออกแบบ ไม่จำกัดจำนวนการส่งผลงาน ไม่จำกัดเทคนิคการออกแบบ แต่ต้องเป็นผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ที่ไม่ลอกเลียนแบบ ดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นและต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
5. ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1, 2 และ รางวัลชมเชย ต้องส่งผลงานพร้อมแนบไฟล์ ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรม และไฟล์ภาพในรูปแบบนามสกุล .jpg, .ai ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi พร้อมระบุ code สี โหมด CMYK บันทึกใส่ CD จำนวน 1 แผ่น (ไฟล์ที่ส่งมาต้องสามารถแก้ไขได้) โดยผลงานถือเป็นลิขสิทธิ์ ของ กฟน. ในการใช้งาน และ สามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไป
6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวด ข้อขัดแย้งใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ
7. การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด
• รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
• รางวัลชมเชย Gift Voucher ล้างแอร์ จำนวน 20 รางวัล

กำหนดส่งผลงาน
• เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันนี้ – 24 พฤษภาคม 2560 โดยส่งผลงานทางemail ecd@mea.or.th
• การประกาศผล ทางเว็บไซต์ www.mea.or.th วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

ติดต่อสอบถาม
• ฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง โทรศัพท์: 0-2256-3732, 0-2256-3451 ( ในเวลาทำการ 07.30 – 15.30 น.)

keyboard_arrow_up