กฟน. เดินหน้าพัฒนาธุรกิจบริการไฟฟ้า 4.0

การไฟฟ้านครหลวง เดินหน้าต่อยอดการให้บริการ และนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อรองรับแผนการพัฒนาระบบไฟฟ้า และการพัฒนาประเทศ

โดยแผงโซล่าเซลล์ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งใช้ติดตั้งบนหลังคาอาคาร หรือ โซล่าร์ รูฟท็อป คือหนึ่งในนวัตกรรม ที่การไฟฟ้านครหลวง นำมาจัดแสดง ในกิจกรรม สัมมนาขยายธุรกิจ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ภายใต้หัวข้อ “ธุรกิจบริการระบบไฟฟ้า 4.0”

ซึ่งปัจจุบันมีการต่อยอดนำ โซล่าร์ รูฟท็อป ไปติดตั้งภายในศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้า และประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน นี่เป็นเพียงตัวอย่างในการต่อยอด ความรู้ ซึ่ง กฟน. นำเทคโนโลยี มาพัฒนาให้สอดรับกับการให้บริการไฟฟ้าเพื่อตอบโจทย์ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

และปัจจุบัน กฟน. ได้มีการพัฒนาระบบธุรกิจ ที่เกี่ยวเนื่องครอบคลุมและครบวงจร พร้อมจัดตั้งฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า ที่ให้บริการด้านต่างๆ  เช่น การติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร และระบบใต้ดิน การออกแบบและ ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง บริการด้านบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และบริการด้านธุรกิจพลังงาน โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อความมั่นใจ และความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้า

โดยงานสัมมนา “ธุรกิจบริการระบบไฟฟ้า 4.0” ทาง กฟน. มุ่งมั่นสร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรธุรกิจ ที่เข้าร่วมกว่า 100 หน่วยงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า บริการจาก กฟน. ไม่เพียงแต่จะมีความคุ้มค่า และทันสมัย ยังมีความปลอดภัยภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญอย่างครบวงจร

สำหรับหน่วยงานที่สนใจจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับบริการ สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง เบอร์โทรศัพท์ 0-2878-5288 ได้ทุกวันและเวลาทำการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center โทร 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

keyboard_arrow_up