ธปท. ประกาศให้ 26 ต.ค. 2560 เป็นวันหยุดสถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษ

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ประกาศ วันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นั้น

ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้พนักงานของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้มีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันมีความสาคัญยิ่งสำหรับประชาชนชาวไทยทุกภาคส่วน

ข้อมูลจาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย

keyboard_arrow_up