สคบ.ยัน WEALTHEVER ไม่ได้รับอนุญาตจดทะเบียนธุรกิจขายตรง การบินไทยเตือน อย่าหลงเชื่อ

จากกรณีที่มีผู้เสียหายกว่า 2,000 คน ที่จะเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นกับบริษัท WealthEver ซึ่งเป็นบริษัทขายอาหารเสริม โดยบริษัทดังกล่าวชักชวนให้ซื้ออาหารเสริมแล้วจะได้โปรโมชั่นไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นจนมีผู้หลงเชื่อมากมาย กระทั่งวันนัดหมายเดินทางกลับถูกลอยแพ จนเกิดความวุ่นวายขึ้นที่บริเวณเคาน์เตอร์ 1 ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อคืนวานนี้ (11 เม.ย.)

ล่าสุดกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ได้ชี้แจงผ่านเพจเฟซบุ๊ก สคบ. กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ว่า ตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ในขณะนี้ กรณีสมาชิกของบริษัทแห่งหนึ่ง ซื้อทัวร์และเดินทางด้วยเครื่องบินแบบเช่าเหมาลำเพื่อไปท่องเที่ยวยังประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 11 ถึง 16 เมษายน 2560 ในราคาคนละ 13,130 บาท และได้จ่ายเงินซื้อทัวร์ ดังกล่าวไปแล้ว แต่เมื่อถึงเวลาเดินทาง ปรากฏว่าไม่มีเที่ยวบินเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น ทำให้กลุ่มสมาชิกที่ซื้อทัวร์ตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นจำนวนมาก และจากกรณีดังกล่าว มีการกล่าวอ้างว่าบริษัท ได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงกับทาง สคบ. นั้น

กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ขอชี้แจงว่า จากการตรวจสอบทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง ไม่พบว่าบริษัทดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจขายตรงจาก สคบ. แต่อย่างใด อีกทั้งการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการนำเที่ยว ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ซึ่งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ไม่สามารถรับจดทะเบียนให้ประกอบธุรกิจขายตรงได้

ด้านบริษัท การบินไทย ออกมาชี้แจงผ่านทางเฟซบุ๊ก Thai Airways ด้วยเช่นกันว่า กรณีมีกลุ่มผู้โดยสารที่เป็นสมาชิกขายตรงสินค้าประเภทอาหารเสริมจำนวนมาก ไม่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นโดยออกเดินทางในช่วงวันที่ 11-12 เมษายน 2560 โดยมีการแอบอ้างว่าผู้โดยสารบางส่วนจะได้เดินทางไปกับการบินไทยนั้น

นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอยืนยันว่าบริษัทฯ ไม่เคยได้รับการติดต่อประสานงาน หรือมีการจองบัตรโดยสารล่วงหน้าเป็นหมู่คณะหรือติดต่อขอเช่าเหมาลำจากบริษัททัวร์ใดๆ เพื่อเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในช่วงดังกล่าว และบริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีนี้แต่อย่างใด ดังนั้น จึงขอให้ผู้โดยสารโปรดระมัดระวังอย่าได้หลงเชื่อการแอบอ้างใดๆ และหากมีผู้นำชื่อบริษัทการบินไทยฯ ไปแอบอ้าง และทำให้บริษัทฯ เสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง บริษัทฯ จะแจ้งความดำเนินคดีกับผู้แอบอ้างต่อไป

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบการสำรองที่นั่งของท่านได้ทางเว็บไซต์ thaiairways.com หรือที่ THAI Contact Center โทร.02-356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง

keyboard_arrow_up