ตุรกีบล็อคเว็บไซต์ Wikipedia โดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคง

ตุรกีประกาศบล็อคเว็บไซต์ Wikipedia สารานุกรมออนไลน์ โดยผู้ประกาศคือหน่วยงานที่ดูแลด้านการสื่อสารทางไกลของตุรกีที่เป็นผู้บล็อคอ้างว่ากฎหมายว่ามีอำนาจในการบล็อคเว็บไซต์ลามกหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงในประเทศได้ ซึ่งท่าทีของหน่วยงานภาครัฐนี้สร้างความกังวลให้กับกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนและชาติพันธมิตรทางตะวันตกของตุรกีเป็นอย่างมาก

หากผู้ใช้ต้องการจะเข้าถึงเว็บไซต์ Wikipedia ผ่านผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในตุรกีนั้น จะไม่สามารถเข้าได้แล้วตั้งแต่ช่วงเวลา 8.00 น. ในวันเสาร์ ซึ่งผู้ใช้จะพบกับข้อความแจ้งว่า “การเชื่อมต่อหมดเวลา” โดยกลุ่มที่คอยติดตามเรื่องการบล็อกของรัฐบาลที่ใช้ชื่อว่า Turkey Blocks กล่าวว่า การไม่สามารถเข้าถึงด้วยการฟิลเตอร์ทางอินเทอร์เน็ตนั้น ใช้เพื่อทำการเซนเซอร์เนื้อหาภายในประเทศ

ก่อนหน้านี้รัฐบาลตุรกีก็ได้บล็อกเว็บไซต์หลายแห่งมาแล้ว (Twitter, YouTube, Facebook, GitHub, OneDrive, Dropbox) โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นปัญหาด้านความมั่นคง เช่น ป้องกันการรั่วของเอกสาร, ป้องกันการโฆษณาชวนเชื่อ

ข้อมูลจาก : dhakatribuneblognone

keyboard_arrow_up