ปลาแรด ของดีเมืองอุทัยธานีอร่อยที่สุดในโลก

“ปลาแรด” ของดีจังหวัดอุทัยธานี ที่มีการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงปลาแรดให้เป็นธุรกิจและยกระดับราคาให้เกษตรกรมีกำไร รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมอาทิ การประกวดการทำอาหารจากปลาแรด นิทรรศการปลาแรดด้วย รวมถึงการแข่งขันกินปลาแรดที่เร็วสุด

keyboard_arrow_up