ไม่มีใครแก่เกินเรียน! ศรีสะเกษเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ พัฒนาคุณภาพชีวิต-จิตใจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารปริยัติธรรมวัดศิริวราวาส อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุศิริวัฒนา อ.กันทรลักษ์ โดยมีนายทรงชัย รุจิรารังสรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ พร้อมด้วยผู้สูงอายุ จำนวน 160 คน ร่วมให้การต้อนรับ

นายทรงชัย กล่าวว่า ในปี 2559 มีผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จำนวนทั้งสิ้น 3,443 คน ซึ่งจากสภาพสังคมอีสานชนบทประชากรที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวจะออกไปทำงานต่างถิ่นทิ้งให้ผู้สูงอายุอยู่บ้านตามลำพัง ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกเหงา และว้าเหว่ ดังนั้นเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จึงได้ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ และภาคีเครือข่ายจัดตั้ง “โรงเรียนผู้สูงอายุศิริวัฒนา” ขึ้นโดยเปิดทำการเรียนการสอนทุกวันพฤหัสบดี แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน เริ่มเรียนวันที่ 1 มิ.ย. 2560 และสิ้นสุดภาคเรียนในวันที่ 22 ก.พ. 2561

นายกเทศมนตรีฯ กล่าวต่อว่า การเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นในครั้งนี้เพื่อส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาร่างกายจิตใจอารมณ์ และสังคมรวมทั้งการคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิของตนเอง เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุให้สามารถปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีในปัจจุบันเพื่อเสริมสร้างคุณค่า และศักยภาพด้านภูมิปัญญาผู้สูงอายุประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นต้นแบบและสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมและเพื่อเป็นศูนย์กลางในการระดมความร่วมมือจากหน่วยงานหรือสถาบันทางสังคมในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุต่อไป.

keyboard_arrow_up