ป.ป.ส.เชิญชวนประชาชนแสดงพลังเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2561

วันที่ 14 มิ.ย.61 นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) พร้อมด้วย นายนิยม เติมศรีสุข นายชลัยสิน โพธิเจริญ นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. คณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส. นายทชภณ พลกองเส็ง (พลพล) นางสาวณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ (ณิชา) นางสาวพิมประภา ตั้งประภาพร (พิม) นายเจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ (เจษ) นางสาวพาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ (เทนนิส) พรีเซนเตอร์รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด และผู้สนับสนุนจากบริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน)

นายโชคดี วิศาลสิงห์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจหนังสือพิมพ์ ดิจิตอลมีเดีย และนิตยสาร คุณจารุดา วงสากล ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส นสพ. M2F และคุณเนตรนดา ขำชัยภูมิ ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส นสพ.โพสต์ทูเดย์ ร่วมพิธีแถลงข่าวเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ณ สำนักงาน ป.ป.ส.

ในปี 2561 สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก” โดยมีกรอบแนวคิด เพื่อให้เยาวชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมกันทำความดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง เน้นสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อต้องการให้ผู้เสพยาเสพติดในหมู่บ้าน-ชุมชน ลดลง โดยมีกลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับ ตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน-ชุมชน

โดย นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. เปิดเผยว่า “สำหรับปีนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นเดือนแห่งการต่อต้านยาเสพติดโลก ประกอบด้วย วันที่ 22 มิถุนายน 2561 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 24 มิถุนายน 2561 กิจกรรม “วิ่งมินิมาราธอน ต่อต้านยาเสพติด” (RUN AGAINST DRUGS) ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) และสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 พิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางครั้งที่ 48 รวมน้ำหนักของกลางที่เผาทำลาย กว่า 6,322 กิโลกรัม ณ ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เผยแพร่คำปราศรัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

สำหรับวันต่อต้านยาเสพติดโลกในปีนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้คัดเลือกบุคคลที่มีชื่อเสียง มีความประพฤติที่ดีและเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่มีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเป็นพรีเซนเตอร์รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 จำนวน 5 ท่าน คือ

1. พลพล-ทชภณ พลกองเส็ง ศิลปิน สังกัด GMM Grammy
2. ณิชา-ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ นักแสดง สังกัด สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
3. พิม-พิมประภา ตั้งประภาพร นักแสดง สังกัด สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7
4. เจษ-เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ นักแสดง สังกัด สถานีโทรทัศน์ ช่อง ONE
5. เทนนิส-พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย สังกัด สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย

นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเชิญชวนทุกท่านแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันต่อต้านยาเสพติดพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศในวันที่ 26 มิถุนายนนี้ โดยการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ด้วยการทำความดี ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ ถือเป็นกิจกรรมสำคัญยิ่งที่ทุกภาคส่วนในสังคมสามารถมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีความตระหนักรู้ถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติดที่มีผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติอย่างจริงจัง โดยเฉพาะหมู่บ้าน/ชุมชน จะต้องร่วมเป็นหูเป็นตา เฝ้าระวัง และสามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่าน สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ปลอดภัยจากยาเสพติด

นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนที่เห็นถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดได้อนุญาตให้ศิลปินและนักกีฬาในสังกัดร่วมเป็นพรีเซนเตอร์รณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดทำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สนับสนุนหน่วยงานภาคีในการจัดกิจกรรม และร่วมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของตน

keyboard_arrow_up