แผ่นป้ายทะเบียนหาย..กรมการขนส่งทางบกแนะ!!แจ้งขอรับแผ่นป้ายทดแทนได้โดยไม่ต้องแจ้งความ

นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยว่าช่วงหน้าฝนบางพื้นที่ที่มีฝนตกหนักจนน้ำท่วมสูง ทำให้เจ้าของรถต้องขับลุยน้ำเป็นเหตุให้แผ่นป้ายทะเบียนหล่นหาย รวมถึงจากสาเหตุอื่นๆ เช่น อุบัติเหตุทำให้ป้ายหลุด หรือตัวยึดป้ายนั้นเกิดสนิมและทำให้ตัวป้ายหลุดออกไปเอง

กรมการขนส่งทางบกแนะนำเจ้าของรถที่แผ่นป้ายทะเบียนหาย ให้รีบดำเนินการติดต่อยื่นคำขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนโดยไม่ต้องแจ้งความ โดยในกรุงเทพมหานครยื่นคำขอได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 ที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ

สำหรับส่วนภูมิภาค ยื่นคำขอได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือ สำนักงานขนส่งสาขาที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ โดยต้องแนบเอกสาร ได้แก่ สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ หากไม่มาดำเนินการด้วยตัวเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจมาแสดงด้วย

กรณีรถติดไฟแนนซ์ สำหรับผู้เช่าซื้อ หรือ ผู้ครอบครองรถที่ต้องการดำเนินการด้วยตนเอง ต้องใช้สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่าซื้อ หนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์ หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ กรณีเป็นนิติบุคคล สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

พร้อมเตือนประชาชนอย่าทำป้ายทะเบียนปลอมเพื่อใช้งาน โดยจะเข้าข่ายปลอมแปลงเอกสารราชการ มีความผิดทางอาญาปรับตั้งแต่ 1,000-10,000 บาท และจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน – 5 ปี หรือ ทั้งจำทั้งปรับ รวมถึงผู้ฉวยโอกาสนำแผ่นป้ายทะเบียนรถที่เก็บได้ไปใช้จะมีความผิดตามกฎหมายด้วยเช่นเดียวกัน รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าว

โดยเสียค่าใช้จ่ายแผ่นป้ายละ 100 บาท ค่าคำขอ 5 บาท และจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถภายใน 15 วัน โดยระหว่างนี้ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินแทนแผ่นป้ายชั่วคราวได้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งหรือโทร.1584

keyboard_arrow_up