‘ภูหินร่องกล้า’ ประกาศห้ามรถส่วนตัวขึ้น ‘ภูลมโล’ ดีเดย์ 25 ธ.ค.นี้

“ภูหินร่องกล้า” ประกาศห้ามนำรถยนต์ส่วนตัวขึ้น “ภูลมโล” ชมดอกซากุระเมืองไทย หรือดอกนางพญาเสือโคร่ง เริ่มตั้งแต่ 25 ธ.ค.เป็นต้นไป

นายสว่าง สีตะวัน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ได้ออกประกาศอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เรื่อง ห้ามนำยานพานะที่อุทยานแห่งชาติมิได้อนุญาตเข้าไปในเขตภูลมโล ใจความระบุว่า อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ได้พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ป้องกันมิให้เกิดความเสียหายในระบบนิเวศในอุทยาน ตลอดจนรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมมิให้ถูกทำลาย และเป็นมาตรการในการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว พร้อมกับเป็นการแก้ปัญหาการท่องเที่ยวภูลมโล

ดังนั้นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 หมวด 3 การคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ มาตรา 16 ( 9 ) นำยานพาหนะเข้าออก หรือ ขับขี่ยานพาหนะที่มิได้จัดไว้เพื่อเป็นการนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ครั้งที่1/2561 ออกประกาศมิให้นำยานพาหนะที่อุทยานแห่งชาติมิได้อนุญาตเข้าไปในเขตภูลมโล เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง หาฝ่าฝืนมีความผิดตามตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 มาตรา 16 ( 9 ) แต่ต้องได้รับโทษตามมาตรา 25 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

ข้อมูลจาก : ภูหินร่องกล้า ดินแดนประวัติศาสตร์ มหัศจรรย์ธรรมชาติ 

keyboard_arrow_up