มุ่งมั่นยกระดับ! ‘การบินไทย’ จัดบริการพิเศษสำหรับพระสงฆ์-ผู้โดยสารนั่งวีลแชร์

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวยกระดับบริการพิเศษของการบินไทย สำหรับพระภิกษุสงฆ์และผู้โดยสารที่เดินทางด้วยวีลแชร์ (Wheelchair) โดยมี นายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล นายพัทธยา เทศทอง กัปตันบอคเซียทีมชาติไทย นางสาวสายสุนีย์ จ๊ะนะ นักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทย นางสาวณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ หรือน้องธันย์ ผู้สำรวจความสุขของคนไข้ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ร่วมพูดคุยถึงประสบการณ์การเดินทางกับการบินไทย

นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า ตลอด 57 ปีที่ผ่านมา การบินไทยในฐานะสายการบินแห่งชาติมีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและพัฒนาการบริการต่างๆ ของผู้โดยสารเพื่อให้ผู้โดยสารสะดวกสบาย และมีความพึงพอใจสูงสุด เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Service Ring) เพื่อดำเนินการติดตามปรับปรุงกระบวนการให้บริการในจุดต่างๆ เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางสูงสุดในทุกขั้นตอนของการเดินทาง ตั้งแต่การสำรองที่นั่งการออกบัตรโดยสาร การบริการที่สนามบิน การบริการบนเครื่องบินจนถึงจุดหมายปลายทาง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพระภิกษุสงฆ์ และผู้โดยสารที่เดินทางด้วยวีลแชร์ โดยมีการให้บริการพิเศษทุกขั้นตอนเดินทาง ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการเดินทางซึ่งบรรจุอยู่ในคู่มือการทำงานมาโดยตลอด และได้มีการปรับปรุงการให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง

นางอุษณีย์ กล่าวต่อว่า สำหรับการยกระดับการให้บริการพระภิกษุสงฆ์ และผู้โดยสารที่เดินทางด้วยวีลแชร์ในครั้งนี้ เป็นการยืนยันความเป็นผู้นำของสายการบินชั้นนำระดับ Premium ของการบินไทยที่มีความมุ่งมั่นในการเพิ่มคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องและควบคู่กับนวัตกรรมในการเดินทางที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว พระภิกษุสงฆ์เป็นกลุ่มผู้โดยสารที่สำคัญและให้ความไว้วางใจเดินทางกับการบินไทย ซึ่งการยกระดับการบริการพิเศษเพื่อให้มั่นใจยิ่งขึ้นตลอดการเดินทางสู่จุดหมายปลายทางอย่างราบรื่น เป็นไปตามวินัยพระภิกษุสงฆ์ อาทิ ตั้งแต่เริ่มการสำรองที่นั่ง บริษัทฯได้จัดการที่นั่งให้เป็นเอกเทศไม่ติดกับสตรี การบริการเคาน์เตอร์เช็คอินพิเศษสำหรับการเดินทาง ชั้นประหยัดเส้นทางระหว่างประเทศ ให้บริการที่เคาน์เตอร์เช็คอินพิเศษ H18 และเส้นทางภายในประเทศที่เคาน์เตอร์เช็คอิน C2 ส่วนการให้บริการระหว่างการเดินทาง ซึ่งหากมีการบริการอาหารและเครื่องดื่ม พนักงานของการบินไทยจะมีขั้นตอนการบริการที่ถูกต้องเป็นไปตามวินัยพระภิกษุสงฆ์

ในส่วนของผู้โดยสารที่เดินทางด้วยวีลแชร์ การบินไทยได้เห็นถึงความสำคัญอย่างยิ่งในการให้บริการ รวมทั้งมีการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของผู้โดยสารกลุ่มนี้มาโดยตลอด โดยการบินไทยให้บริการตามข้อกำหนดในการให้บริการและดูแลผู้โดยสารวีลแชร์ ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยที่ระบุไว้ และยกระดับด้วยความพร้อมของอุปกรณ์และบุคลากรในการให้บริการ ซึ่งการบินไทยให้การดูแลผู้โดยสารที่เดินทางด้วยวีลแชร์อย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่การสำรองที่นั่ง การจัดบริการตามอาการของผู้โดยสาร มีเคาน์เตอร์เช็คอินสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยวีลแชร์ มีบริการพนักงานกองบริการพิเศษหรือพนักงานดูแลผู้โดยสารวีลแชร์ที่อำนวยความสะดวกผ่านช่องทางพิเศษในการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางจนขึ้นเครื่องบิน มีห้องพักสำหรับผู้โดยสารวีลแชร์ระหว่างการรอขึ้นเครื่อง ในการ Boarding จะเชิญผู้โดยสารวีลแชร์ขึ้นเครื่องบินก่อน อีกทั้งมีอุปกรณ์พิเศษในการดูแลผู้โดยสาร เช่น Hi-Lift และวีลแชร์ที่ใช้ภายในห้องโดยสารบนเครื่องบิน รวมทั้งเมื่อเดินทางถึงจุดหมายปลายทางจะมีพนักงานดูแลในการรับกระเป๋าผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงการนำส่งญาติที่มารอรับหรือส่งขึ้นพาหนะที่มารับอีกด้วย

อนึ่ง ผู้โดยสารขอใช้บริการพิเศษดังกล่าวสามารถติดต่อผ่านสำนักงานขายของการบินไทย หรือ THAI CONTACT CENTER โทร. 0-2356-1111 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

keyboard_arrow_up