ปราบยังไงก็ไม่หมด! ป.ป.ส.แถลงจับนักค้า พร้อมยาบ้า 800,000 เม็ด ไอซ์ 10 กิโลกรัม

นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) พลตำรวจตรีสุนทร เฉลิมเกียรติ ผบก.ประจำ บช.ปส. พันตำรวจเอก สมเกียรติ วรรณสิริวิไล รอง ผบก.อก. บช.ปส. นาวาอากาศเอก เธียร เทพานนท์ เสนาธิการกรมทหารสารวัตรทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง น.ท.พลกฤษณ์ ทวีวัฒน์ รองผู้บังคับกองพันทหาร สารวัตรทหารอากาศ กรมสารวัตรทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศ ดอนเมือง ร่วมแถลงผลการจับกุมนักค้ายาเสพติด พร้อมของกลางยาบ้า 800,000 เม็ด ไอซ์ 10 กิโลกรัม และผลการปฏิบัติการต่อข้อร้องเรียน “1386 ทั่วไทย ประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด ครั้งที่ 11/2560” ณ ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ส. อาคาร 2 ชั้น 4 สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง)

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีนโยบายให้แก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งระบบ คลอบคลุมทั้ง 3 มิติ ทั้งในด้านการป้องกัน การปราบปราม และการบำบัดรักษา เพื่อลดความเดือนร้อนของประชาชนจากปัญหายาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. ในฐานะหน่วยงานกลางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของชาติ ได้รับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มาขับเคลื่อนดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ

นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. ร่วมกับ พล.ร.อ. ลือชัย รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือ และเสนาธิการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ พล.ร.ท. ปกรณ์ วานิช หน.บก.ส่วนควบคุม พล.ร.ต. ภิญโญ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ และ หน.บก.ส่วนควบคุมส่วนหน้า พล.อ.ต. เฉลิมวงษ์ กีรานนท์ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง น.อ. ยุทธนา สุรเชษฐพงษ์ ผู้บัญชาการกรมทหารสารวัตรทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เพื่อดำเนินการในมิติด้านการปราบปรามที่เน้นการใช้กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

สืบเนื่องจากช่วงเดือนกรกฎาคม 2559 เจ้าหน้าที่ทำการสืบสวนกลุ่มนักค้ายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ และพื้นที่ จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ซึ่งมีพฤติการณ์ในการจัดหายาบ้า และไอซ์ ในปริมาณมาก ครั้งละ 2 ล้านเม็ด และ ไอซ์ 100 กิโลกรัม โดยลักลอบลำเลียงจากพื้นที่ภาคเหนือ นำมาเก็บพักในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา จ.สระบุรี
จ.อ่างทอง กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อรอการจำหน่ายให้กับลูกค้าในพื้นที่ภาคกลาง และพื้นที่ภาคใต้

ต่อมาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 เจ้าหน้าที่สืบสวนทราบว่า จะมีการส่งมอบยาเสพติดที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งริมถนนสายเอเซีย อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา จึงวางกำลังเฝ้าสังเกตการณ์ จนพบรถยนต์ต้องสงสัยขับมาที่บริเวณดังกล่าว จึงแสดงตัวขอตรวจค้น พบยาบ้า 800,000 เม็ด และ ไอซ์ 10 กิโลกรัม ภายในรถดังกล่าว จึงทำการจับกุม
1. นายณรงค์ชัย บุญฉ่ำ อายุ 39 ปี ที่อยู่ 14 หมู่ที่ 5 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
2. นายชัยณรงค์ สีลอด อายุ 29 ปี ที่อยู่ 38/2 หมู่ที่ 3 ต.บ่อแร่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
ยึดอายัดทรัพย์สิน เงินสด 100,000 บาท พร้อมทองรูปพรรณ (อยู่ระหว่างการขยายผลด้านทรัพย์สิน)

และในวันเดียวกันนี้ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ร่วมกับกรมการปกครอง ตำรวจ ทหาร สนธิกำลังกว่า 460 นาย ปฏิบัติการต่อเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และเป็นข้อมูลที่ได้มาจากการร้องเรียน  ของประชาชน ผ่านสายด่วน ป.ป.ส. 1386, ศูนย์ดำรงธรรม รวมทั้งร้องเรียนผ่าน สน./สภ. ต่างๆ ตามโครงการ 1386 ทั่วไทย ประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด ภายใต้แผนประชารัฐฯ พ.ศ. 2559 – 2560  โดยเป็นการสนธิกำลังปฏิบัติการพร้อมกัน โดยปิดล้อมตรวจค้นทั้งจังหวัดใน 12 จังหวัด 48 อำเภอ 182 หมู่บ้าน/ชุมชน (กรุงเทพฯ สระบุรี ฉะเชิงเทรา สุรินทร์ เลย เชียงใหม่ พิจิตร พิษณุโลก สมุทรสาคร สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี และยะลา) มีผลการดำเนินการ ดังนี้


1. จับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รวม 80 ราย จำแนกเป็น
1.1 ครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติด 30 ราย หนึ่งในผู้ต้องหาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ 1 ราย
1.2  ครอบครองยาเสพติด 20 ราย
1.3  เสพยาเสพติด 29 ราย
1.4  ผลิตยาเสพติด 1 ราย
2. ของกลาง
2.1  ยาบ้า 147,274 เม็ด
2.2  ไอซ์ 38 กรัม
2.3  กัญชาแห้ง 2 กรัม
2.4  คีตามีนน้ำ 200 ขวด
2.5  ต้นกระท่อม 2 ต้น
2.6  อาวุธปืน 2 กระบอก
3. ยึดทรัพย์ รวมมูลค่า 1,120,000 บาท

นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า ตั้งแต่รัฐบาลมีนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้แผนประชารัฐฯ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 – ปัจจุบัน สำนักงาน ป.ป.ส. ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในหมู่บ้านชุมชน มีนักค้าในชุมชนที่สร้างความเดือดร้อน กระทบต่อการดำรงชีวิต และความปลอดภัยของประชาชน สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้ร่วมกับหน่วยภาคีที่เกี่ยวข้อง เปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นชุมชนแพร่ระบาด มาอย่างต่อเนื่อง จำนวน 19 ครั้ง โดยให้ความสำคัญไปที่เป้าหมายที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในหมู่บ้านชุมชนเป็นอันดับแรก เพราะถือว่าเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวและคุกคามการดำรงชีวิตอย่างปกติสุขของประชาชน โดยเฉพาะข้อร้องเรียนของประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน และร้องเรียนผ่านทางสายด่วน ป.ป.ส.1386, ศูนย์ดำรงธรรม รวมทั้งร้องเรียนผ่าน สน./สภ. ที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดเป็นเป้าหมายดำเนินการทุกราย/ทุกเป้าหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 – ปัจจุบัน (พฤษภาคม 2560) ได้มีปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นใหญ่ทั่วประเทศไปแล้ว 19 ครั้ง โดยได้เข้าทำการปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้านชุมชน ไปแล้วกว่า 2,669 หมู่บ้าน/ชุมชน สามารถจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด 2,865 ราย แยกเป็นผู้ค้า 1,196 ราย ผู้เสพ 1,669 ราย ยึดยาบ้า 2,358,942 เม็ด ไอซ์ประมาณ 26.5 กิโลกรัม เฮโรอีน 12 กรัม ต้นกัญชา 13 ต้น กัญชาแห้ง 19.7 กิโลกรัม คีตามีนผง 34 กรัม คีตามีนน้ำ 229 ขวด วัตถุออกฤทธิ์ 6,044 เม็ด ต้นกระท่อม 43 ต้น ใบกระท่อม 211 กิโลกรัม น้ำกระท่อม 75 ลิตร ยาแก้ไอ 35,735 ขวด อาวุธปืน 285 กระบอก กระสุนปืน 4,562 นัด โดยได้ทำการยึดทรัพย์สินมีมูลค่ารวมประมาณ 96.1 ล้านบาท”.

keyboard_arrow_up