สุดเวทนา! เผยสภาพหมีขั้วโลกผอมโซอดอยาก ประทังชีวิตด้วยการคุ้ยกินเศษขยะ

งานนี้ลืมภาพหมีขั้วโลกตัวอ้วนๆ หุ่นหนาๆ ในสวนสัตว์ไปได้เลย เพราะชีวิตจริงของมันที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาตินั้นไม่ได้สุขสบายอย่างที่หลายๆ คนคิดกัน เพราะเมื่อไม่นานนี้ ทีมงานของ Sea Legacy องค์กรเอกชนด้านการพัฒนาสังคม ได้พบเห็นหมีขั้วโลกตัวหนึ่งบริเวณเกาะแบฟฟิน ประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นเขตที่มีการพบเห็นหมีขั้วโลกน้อยมาก และหมีตัวดังกล่าวยังอยู่ในสภาพผอมโซอดอยาก และกำลังคุ้ยหาเศษขยะกินประทังชีวิต

จากการค้นข้อมูลหลายๆ แหล่งพบว่า ปัจจุบันทั้งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของหมีขั้วโลกนั้นลดน้อยลงอย่างมาก ทำให้พวกมันต้องออกหากินห่างไกลจากอาณาเขตเดิมของมัน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุว่าทำไมหมีตัวดังกล่าวจึงมาโผล่อยู่ในพื้นที่ที่แทบไม่เคยมีการค้นพบพวกมันมาก่อน และต้องคุ้ยหาเศษขยะของมนุษย์เป็นอาหาร แต่นั่นก็ไม่เพียงพอจะช่วยสร้างชั้นไขมันให้กับมันได้ และทำให้มันอยู่ในสภาพเช่นนี้

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไวโอมิงในสหรัฐฯ เกี่ยวกับพฤติกรรมและการใช้ชีวิตของหมีขั้วโลก ที่พบว่าพวกมันไม่สามารถปรับตัวต่อการลดลงของทรัพยากรในธรรมชาติที่ลดลงด้วย เนื่องจากพวกมันยังคงใช้พลังงานในช่วงจำศีลด้วยอัตราเท่าเดิม ซึ่งต่างจากสัตว์บางชนิดที่ปรับตัวตามปริมาณอาหารที่หาได้ยากขึ้น

My entire @Sea_Legacy team was pushing through their tears and emotions while documenting this dying polar bear. It’s a soul-crushing scene that still haunts me, but I know we need to share both the beautiful and the heartbreaking if we are going to break down the walls of apathy. This is what starvation looks like. The muscles atrophy. No energy. It’s a slow, painful death. When scientists say polar bears will be extinct in the next 100 years, I think of the global population of 25,000 bears dying in this manner. There is no band aid solution. There was no saving this individual bear. People think that we can put platforms in the ocean or we can feed the odd starving bear. The simple truth is this—if the Earth continues to warm, we will lose bears and entire polar ecosystems. This large male bear was not old, and he certainly died within hours or days of this moment. But there are solutions. We must reduce our carbon footprint, eat the right food, stop cutting down our forests, and begin putting the Earth—our home—first. Please join us at @sea_legacy as we search for and implement solutions for the oceans and the animals that rely on them—including us humans. Thank you your support in keeping my @sea_legacy team in the field. With @CristinaMittermeier #turningthetide with @Sea_Legacy #bethechange #nature #naturelovers This video is exclusively managed by Caters News. To license or use in a commercial player please contact info@catersnews.com or call +44 121 616 1100 / +1 646 380 1615”

A post shared by Paul Nicklen (@paulnicklen) on

countdown
keyboard_arrow_up