“ไทย” ครองเบอร์ 1 เอเชีย เมืองทานอาหารมังสวิรัติ

กรุงเทพฯ มักจะติดอยู่ในโผเสมอ เมื่อมีการสำรวจความนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ล่าสุดมีการสำรวจความคิดเห็น ว่าประเทศไหนรองรับนักท่องเที่ยวที่ทานอาหารมังสวิรัติได้ดีที่สุด ปรากฏว่า “สยามเมืองยิ้ม” ครองแชมป์อันดับ 1 ในเอเชีย

เว็บไซต์ให้บริการจองห้องพัก “โอลิเวอร์ส ทราเวลส์” จัดอันดับประเทศที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวที่ทานมังสวิรัติมากที่สุดในโลก ปรากฏว่าประเทศไทยติดอยู่ในอันดับที่ 2 ของผลสำรวจทั่วโลก และเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย

เกณฑ์ที่ใช้จัดอันดับ ประกอบด้วย จำนวนร้านอาหารมังสวิรัติ, สัดส่วนลูกค้าต่อร้านอาหารมังสวิรัติ และปริมาณการบริโภคเนื้อสัตว์เฉลี่ยต่อหัวของประชากร แล้วก็คำนวณออกมาเป็นดัชนี ซึ่งไทยได้ 326 อยู่ในอันดับที่ 2 รองจากประเทศหมู่เกาะเซเชลส์ ที่ได้ 328 คะแนน

จากผลสำรวจที่ “โอลิเวอร์ส ทราเวลส์” รวบรวมมา ไทยมีร้านอาหารมังสวิรัติ 908 ร้าน ร้านอาหารมังสวิรัติ 1 ร้านมีลูกค้า 76,000 คน และคนไทยบริโภคเนื้อสัตว์เฉลี่ยปีละ 25.8 กิโลกรัมต่อคน

นอกจากไทยแล้ว ประเทศแถบอาเซียนติด 10 อันดับแรกหลายประเทศ เช่น อันดับที่ 3 มาเลเซีย, อันดับที่ 6 สิงคโปร์, และอันดับ 7 เป็น กัมพูชา

keyboard_arrow_up