‘เปลี่ยนขยะเป็นอนาคต’ แปลงของไร้ค่า สร้างเป็นรายได้ช่วยเหลือสังคม

เอ็ม บี เค กรุ๊ป ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาขยะอย่างสร้างสรรค์ ผุดโครงการ ‘เปลี่ยนขยะเป็นอนาคต’ แปลงของไร้ค่า สร้างเป็นรายได้ช่วยเหลือสังคม จับมือ 3 หน่วยงานเพื่อผู้บกพร่องทางร่างกายและการได้ยิน โชว์ศักยภาพผลิตสินค้าออกจำหน่าย พร้อมส่งมอบรายได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้บกพร่องทางสติปัญญาของมูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูลฯ

เปิดตัวโครงการ ‘เปลี่ยนขยะเป็นอนาคต (Gift for Sharing)’ หวังเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลัก 3R เพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยเน้นกิจกรรมที่สร้างสรรค์และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม โดยเริ่มต้นคิกออฟในปี 2560 ด้วย MBK WOW DESIGN AWARDS 2017 การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์จากกระดาษเหลือใช้ ดึงนักออกแบบจากทั่วประเทศเข้าร่วม พร้อมจับมือ 3 พันธมิตร มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ พระประแดง และโรงเรียนโสตศึกษา ทุ่งมหาเมฆ มอบโอกาสให้ผู้บกพร่องทางร่างกายและการได้ยิน โชว์ฝีมือประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่าย ณ เอ็ม บี เค โซเชียลคอร์เนอร์ ที่ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ รายได้จากการจำหน่ายสินค้าทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้มูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูลฯ นำไปยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บกพร่องทางด้านสติปัญญา

คุณกนกรัตน์ จุฑานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เอ็ม บี เค กรุ๊ป จัดโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นอนาคต” ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่นับวันทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะปัญหาขยะล้นเมือง จากข้อมูลปี 2559 ประเทศไทยมีขยะมูลฝอยมากถึง 27.04 ล้านตัน หรือราว 74,073 ตันต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 สูงถึง 190,000 ตัน หรือเฉลี่ยแล้วคนไทย 1 คน ทำให้ขยะเกิดขึ้นมากถึง 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน นอกจากนี้ เหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพฯ ชั้นในแบบไม่คาดคิด เป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่สะท้อนว่าขยะเป็นอีกสาเหตุสำคัญที่ส่งผลกระทบกับสังคมเมือง โครงการฯ นี้ จึงมีเป้าหมายสำคัญในการตอกย้ำสังคมให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาขยะและช่วยขับเคลื่อนการแก้ปัญหาขยะอย่างสร้างสรรค์

โครงการเปลี่ยนขยะเป็นอนาคต ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรม‘ซุกสุขสิ้นเดือน’ ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานรู้คุณค่าของการแยกขยะ โดยให้คัดแยกขยะประเภทกระดาษและขวดน้ำพลาสติกซึ่งมีมากที่สุดในองค์กร มาแลกเป็นของกินของใช้ในทุกสิ้นเดือน ตลอดระยะเวลา 5 เดือนของการทำกิจกรรมฯ สามารถคัดแยกขยะได้ถึง 2 ตัน บริษัทฯ จึงนำกระดาษจากกิจกรรมดังกล่าว มาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในโครงการเปลี่ยนขยะเป็นอนาคต ส่วนอีกหนึ่งกิจกรรม คือ การประกวด ‘WOW Design Awards 2017’ เวทีสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ที่ใช้ศิลปะแห่งการออกแบบเพื่อเปลี่ยนกระดาษเหลือใช้ให้เป็นของขวัญเพื่อการแบ่งปัน โดยแบ่งเป็น 3 หมวด คือ ของใช้ ของแต่งบ้าน และเครื่องประดับ ซึ่งมีผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 200 ทีม นอกจากนี้ ยังเชิญดีไซเนอร์ที่มีชื่อเสียง 3 ทีม เข้าร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้กับทีมที่ชนะเลิศในการประกวดด้วย ซึ่งทุกๆ การออกแบบและเทคนิคการผลิตของดีไซเนอร์และผู้ชนะการประกวดได้นำไปถ่ายทอดให้แก่ผู้บกพร่องทางร่างกายและการได้ยิน ที่อยู่ในการดูแลของมูลนิธิและโรงเรียนที่ร่วมโครงการทั้ง 3 แห่ง เพื่อช่วยต่อยอดองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะการทำงานของผู้พิการและเด็กพิเศษ

ทั้งนี้ โครงการเปลี่ยนขยะเป็นอนาคต ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์รวมกว่า 900 ชิ้น และผลิตโดยฝีมือกลุ่มเด็กพิเศษและผู้พิการ 3 แห่ง ประกอบด้วยมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จ.สมุทรปราการ และโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ

ผลงานของโครงการ ‘เปลี่ยนขยะเป็นอนาคตจะอยู่ภายใต้ชื่อแบรนด์ว้าว (WOW: Worth of Waste ) พร้อมวางจำหน่ายที่โซเชียลคอร์เนอร์แห่งแรกของบริษัทฯ ที่ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ โดยรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะส่งต่อให้มูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูล นำไปใช้ประดิษฐ์เก้าอี้บำบัดเสริมทักษะและพัฒนาการของผู้บกพร่องทางด้านสติปัญญา

ผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์และรายละเอียดของโครงการ สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่คีออสจำหน่ายสินค้า ‘เอ็ม บี เค โซเชียลคอร์เนอร์’ บริเวณประตูทางเข้าชั้น 2 โซน B (ทางเชื่อม A LA ART) และชั้น 6 โซนคราฟ์วิลเลจ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ หรือสั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ mbkwowdesign ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2560

28 P

ผลงานของคุณณัฐกานต์ เหมพานนท์ โดย 28 P มาจาก 28 pieces หรือจำนวนโดมิโนที่บรรจุในกล่อง 28 ชิ้น โดมิโนโดยปกติทั่วไป จะเห็นวัสดุในรูปของพลาสติก หรือไม้ แต่หากนำกระดาษเหลือใช้ที่ไร้ค่าไปแล้ว มาเป็นวัตถุดิบในการผลิต นอกจากจะสื่อให้เห็นว่ากระดาษใช้งานแล้ว ก็สามารถนำกลับมาใช้ให้เกิดคุณค่า เป็นประโยชน์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ช่วยลดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ยังสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ด้วย

ผลงานคุณณัฐกานต์ เหมพานนท์

FLIPER

ผลงานของคุณกมลนัทธ์ ธุวโรจน์สกุล และคุณตรีสุวัชช์ หอนรเศรษฐ์กุล ด้วยมีความตั้งใจที่จะลบภาพขยะที่ไม่ดี ไร้ประโยชน์ออกไป จึงคิดหาวิธีผลิตที่แปลกใหม่ ต่างจากการรีไซเคิลแบบเดิมๆ โจทย์ที่ตั้งไว้ คือ กระดาษเหลือใช้ ด้วยการนำคุณสมบัติความโปร่งแสง มาออกแบบเป็นโคมไฟ สร้างแม่แบบงานจากของเหลือใช้ใกล้ตัวอย่างแก้วน้ำพลาสติกที่ถูกใช้แล้ว เพื่อลดการสร้างขยะใหม่ นอกจากจะไม่สิ้นเปลืองแล้ว ยังได้โคมไฟที่มีดีไซน์หลากหลายไม่ซ้ำใคร

ผลงานคุณกมลนัทธ์และคุณตรีสุวัชช์

ROCKS PAPERS SISTERS

ผลงานของคุณ สุรัชนา ภควลีธร และคุณแพร สฤษดิชัยนันทา กับแรงบันดาลใจจากการเจอสมุดที่ถูกปลวกกินด้วยความบังเอิญ ทำให้เห็นถึงความสวยงามที่เกิดเป็นชั้นกระดาษ จึงนำไอเดียนี้ มาปรับใช้ในงานออกแบบเครื่องประดับ โดยผสมผสานกับลวดลายเรียงตัวสลับชิ้นคล้ายเขาวงกตของหินอาเกตเป็นต้นแบบ ทำให้ต้องอาศัยความพิถีพิถันในขั้นตอนการทำค่อนข้างมาก เครื่องประดับแต่ละชิ้น จึงมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง และมีเอกลักษณ์เฉพาะที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก

ผลงานคุณสุรัชนาและคุณแพร
บรรยากาศพูดคุยกับดีไซเนอร์
น้อง ๆ ผู้ชนะการประกวด

keyboard_arrow_up