กรมศิลปากร เปิดให้สื่อเยี่ยมชมการจัดสร้าง ‘พระเมรุมาศ’ คืบหน้าใกล้แล้วเสร็จ

กรมศิลปากร เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้เข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าในการก่อสร้างพระเมรุมาศ และสิ่งปลูกสร้างประกอบ ซึ่งล่าสุดการจัดสร้างคืบหน้าไปมากโดยเฉพาะในส่วนโครงสร้างดำเนินการเกือบเสร็จสิ้นแล้ว

นายก่อเกียรติ ทองผุด นายช่างสถาปัตยกรรมผู้ออกแบบพระเมรุมาศ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณสนามหลวงด้านทิศใต้ว่า ขณะนี้การออกแบบและโครงสร้างพระเมรุมาศทั้งหมด มีความคืบหน้า 100%

สำหรับในส่วนของโครงสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขยายแบบงานตกแต่งสถาปัตยกรรม ส่วนการขยายแบบพระเมรุมาศมีความคืบหน้า 40-50% ซึ่งได้เริ่มนำฐานบางส่วนไปทดลองติดตั้งเพื่อเปรียบเทียบสัดส่วนกับสถานที่จริง รวมทั้งส่วนประดับราวระเบียงหรือรั้วราชวัตรชั้นที่ 1 บริเวณรอบพระเมรุมาศ และเริ่มมีการมุงหลังคาพระที่นั่งทรงธรรมและส่วนประดับอื่นๆ รวมทั้งเริ่มมีการตกแต่งสถาปัตยกรรมในส่วนของอาคาร

ขณะเดียวกัน ได้เริ่มก่อสร้างบ่อลิฟท์สำหรับรองรับฐานพระเมรุมาศ ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มก่อสร้างโครงสร้างของบ่อลิฟท์โดยต้องคำนวณขนาดความกว้าง ความยาว เพื่อให้สามารถรองรับฐานพระเมรุมาศได้

สำหรับการก่อสร้างในช่วงฤดูฝนอาจจะมีปัญหาบ้างในเรื่องของการตกแต่ง ส่วนเรื่องของโครงสร้างไม่มีปัญหา ซึ่งอาจแก้ปัญหาโดยการนำหลังคาคลุมไว้บางส่วน

การก่อสร้างพระเมรุมาศมีส่วนประกอบหลายจุด ที่ใช้ระยะเวลาในการจัดสร้างแตกต่างกัน จึงได้มีการนำงานส่วนที่ต้องใช้ระยะเวลานานมาเริ่มจัดทำก่อน เพื่อให้รู้ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที เพื่อให้การจัดสร้างพระเมรุมาศแล้วเสร็จทันตามกำหนดระยะเวลา

ซึ่งส่วนที่ยากที่สุดคือส่วนยอดและการประดับลายผ้าทองย่นบริเวณยอดพระเมรุมาศ ส่วนการใช้สีนั้นพยามใช้สีเสมือนจริงไม่เน้นสีฉูดฉาด โดยทีมช่างทุกคนทำงานด้วยความตั้งใจ เพื่อให้งานสถาปัตยกรรมและงานปราณีตศิลป์ประกอบพระเมรุมาศมีความงดงามสมพระเกียรติมากที่สุด.

keyboard_arrow_up