ชมบรรยากาศชาวพุทธในประเทศสิงคโปร์เข้าวัดทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา

 

บรรยากาศส่วนหนึ่งของวันวิสาขบูชาในสิงคโปร์

 

พุทธศาสนิกชนในสิงคโปร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประชากรที่มีเชื้อสายจีน ต่างเดินทางไปยังวัดพุทธในนิกายมหายานเพื่อร่วมสวดมนต์และทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา  หรือ “Vesak Day” ซึ่งตรงกับวันประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และถูกองค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็นวันสำคัญของโลก

 

รายงานข่าวระบุว่า  ชาวพุทธในสิงคโปร์ต่างร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งการสรงน้ำ-ปิดทองพระพุทธรูป  การสวดมนต์ การบริจาคเงิน และกิจกรรมอื่นๆ อย่างพร้อมเพรียง  เช่นเดียวกับการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อเพื่อความเป็นมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

 

คลิปวิดีโอขอบคุณ

Tan Peter

keyboard_arrow_up