‘ไต้หวัน’ ต่ออายุฟรีวีซ่าให้คนไทยอีก 1 ปี ถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2561

ข่าวดีสำหรับคนไทย เมื่อทางการไต้หวันต่ออายุมาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา หรือ วีซ่า ให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยอีก 1 ปี ทำให้นักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปท่องเที่ยวในไต้หวัน โดยไม่ต้องมีวีซ่าได้ถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2561 

กรมเอเซียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ประกาศข่าว ไต้หวันต่ออายุมาตรการยกเว้นวีซ่า ให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยอีก 1 ปี โดยก่อนหน้านี้ทางไต้หวันมีมาตรการยกเว้นวีซ่า ให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.. 2559 ถึง 31 กรกฎาคม พ.. 2560 โดยอนุญาตให้พำนักในไต้หวันได้ไม่เกิน 30 วัน

ล่าสุด สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย รายงานว่า ไต้หวันมีมติต่ออายุมาตรการยกเว้นวีซ่าาให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยอีก 1 ปี จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ด้านการค้า เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมระหว่างไทยและไต้หวัน โดยตั้งแต่เริ่มใช้มาตรการดังกล่าว มีนักท่องเที่ยวจากไทยเดินทางมาไต้หวันเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 57.26

ภาพจากเที่ยวรอบโลก CHECKLIST 65 : TAIWAN EP. 3 OA 4 / 03 / 60

keyboard_arrow_up