กรธ. รอศาล รธน. วินัจฉัยร่าง รธน.

นอกจากวันนี้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. จะจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยพรรคการเมือง และร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ที่จะเชิญทุกฝ่ายเสนอความเห็นแล้ว ยังจะรอติดตามคำวินิฉัยศาลรัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญสอดคล้องคำถามพ่วงด้วย ซึ่ง นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ ประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ และรับฟังความคิดเห็น ใน กรธ. บอกว่า หลังคำวินิจฉัยจะทำให้ กรธ. มีความชัดเจนเกี่ยวกับกรอบเวลายกร่างกฎหมายลูก 10 ฉบับได้ โดยจะเดินหน้าร่าง พ.ร.บ. ฉบับสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 4 ฉบับก่อน และเริ่มจากร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมืองเป็นฉบับแรก

วันนี้ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จะแถลงความเห็นด้วยวาจาในที่ประชุม ก่อนลงมติ เพื่อทำเป็นคำวินิจฉัยกลาง โดยไม่ออกนั่งบัลลังก์ ซึ่ง นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ เลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ คาดว่า การทำคำวินิจฉัยกลางอย่างเป็นทางการ น่าจะทำได้แล้วเสร็จและสามารถส่งให้ กรธ. ได้ในวันเดียวกันนี้

keyboard_arrow_up