นายกฯ ขอบคุณข้าราชการร่วมกันปฏิรูปประเทศ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประชุมหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ประจำเดือนกันยายน ซึ่งก่อนการประชุม นายกรัฐมนตรีได้เชิญปลัดกระทรวงที่ครบเกษียณอายุราชการในปีนี้จำนวน 15 คนมาถ่ายรูปบนตึกไทยคู่ฟ้าเป็นที่ระลึก

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณข้าราชการที่ร่วมทำงานกันมาเป็นอย่างดีและให้กำลังใจทุกคน ในการร่วมกันขับเคลื่อนการทำงาน และปฏิรูปประเทศ ย้ำปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาในเวลาอันสั้น จึงอยากให้ทุกฝ่ายทำงานร่วมกัน

keyboard_arrow_up