สิ้นตุลา คาดได้ข้อสรุปค่ารักษาข้าราชการ

ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการมีแนวโน้มพุ่งแตะ 68,000 ล้านบาทในปีนี้ ทำให้รัฐมีแนวคิดควบคุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเบิกค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ ล่าสุดกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า จะได้ข้อสรุปในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ โดยให้บริษัทประกันเข้ามาบริหารจัดการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ วงเงิน 60,000 ล้านบาท

โดยในช่วงปีงบประมาณ 56-59 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและบุคคลในครอบครัวมีแนวโน้มสูงขึ้น ตามค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้น และการเข้าสู่สังคมสูงอายุ

keyboard_arrow_up