อย. ปรับฉลากยาพาราเซตามอล ห้ามใช้เกินขนาด

นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการยา เห็นชอบมาตรการจัดการความเสี่ยงให้ปรับปรุงข้อกำหนดการแสดงฉลากเอกสารกำกับยา และคำเตือนยาพาราเซตามอล ทั้งยาเดี่ยว และสูตรผสม โดยห้ามใช้ยาพาราเซตามอลเกินขนาดที่แนะนำในฉลาก หรือเอกสารกำกับยา เพราะจะเป็นพิษต่อตับได้ และไม่ควรใช้ยาติดต่อกันเกิน 5 วัน หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ร่วมกับยาอื่นที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ เนื่องจากอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาดได้ ส่วนยาคีโตโคนาโซล ชนิดรับประทาน คณะกรรมการยามีมติจำกัดข้อบ่งใช้ ว่า ต้องติดเชื้อในร่างกายส่วนใดจึงจะใช้ยาชนิดนี้ได้ แต่สำหรับแบบที่ใช้ภายในร่างกาย ให้เพิ่มข้อความ “ใช้เฉพาะในกรณีที่รักษาด้วยยาต้านเชื้อราอื่นไม่ได้ผล หรือไม่สามารถทนต่อยาต้านเชื้อราตัวอื่น”

การแก้ไขฉลากและเอกสารกำกับยาจะมีผลบังคับใช้ภายใน 365 วัน หลังวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดแล้ว หากผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามจะถูกเพิกถอนทะเบียนตำรับยาต่อไปการปรับปรุงฉลากยาทั้ง 2 ตัวยา มีขึ้นหลังสัปดาห์ก่อนมีคำเตือนจากแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถึงการที่คนไทยอยู่ในสถานการณ์ใช้ยากลุ่มพาราเซตามอลเกินขนาด ซึ่งการใช้ปริมาณมากเกินไป จะส่งผลให้เป็นมะเร็งตับได้ // รวมถึงยากลุ่มคีโตโคนาโซล หรือ ยาต้านเชื้อราแบบรับประทาน ที่ใช้รักษาผู้ป่วยโรคเชื้อราตามผิวหนัง ทั้งที่บริษัทเจ้าของยาต้นแบบ ยุติการจำหน่ายยาชนิดนี้ในปี 2557 แต่กลับยังพบขายอยู่ตามร้านขายยาทั่วประเทศ

keyboard_arrow_up