สื่อมวลชนประกาศจุดยืน ‘คัดค้านร่างกฎหมายควบคุมสื่อ’ ย้ำเสรีภาพใน ‘วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก’

สมาคมวิชาชีพสื่อ 30 องค์กร จัดกิจกรรม “วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก” ประจำปี 2560 พร้อมประกาศจุดยืนคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. … ที่ผ่านการเห็นชอบจาก สปท.

ภายในงาน มีการกล่าวไว้อาลัยแก่สื่อมวลชนที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกับการเสวนาเรื่องเสรีภาพสื่อกับอนาคตสังคมไทย จากตัวแทนองค์กรวิชาชีพด้านต่างๆ เพื่อนำเสนอมุมมองที่มีต่อการออกร่างกฎหมายดังกล่าว

นายเทพชัย หย่อง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย มองว่า สื่อมวลชนไทย ถอยหลังลงคลอง ด้วยกลไกตรวจสอบที่มีอำนาจรัฐควบคุม ซึ่งมักจะเป็นการจำกัดเสรีภาพ พร้อมปฏิเสธว่า การคัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าว ไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธกระบวนการตรวจสอบการทำหน้าที่ เพราะปัจจุบันสังคมสามารถร่วมตรวจสอบการทำงานของสื่อได้อย่างรวดเร็ว และรายงานผลการทำหน้าที่กลับมาได้ทันที ซึ่งสามารถใช้ดูแลสื่อควบคู่ไปกับกรอบจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพได้

กิจกรรมของสมาคมวิชาชีพสื่อในวันนี้ได้รับความสนใจจากองค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งได้ส่งตัวแทนมาร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายและการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนไทย.

keyboard_arrow_up